Werkwijze

Na uw telefonische aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Ik streef naar een zo kort mogelijke wachttijd, na aanmelding is er momenteel een wachttijd van zes weken. In het intakegesprek kijken we samen naar uw klacht en krijgt u informatie over de praktijk. Informeer zelf bij uw ziektekostenverzekering wat uw polis eventueel vergoed.

Al naar gelang uw problematiek zal de therapeut na de intakefase van één a twee gesprekken een behandelplan maken en dit samen met u doornemen. Het verdere verloop van de begeleiding zal verschillende malen met u worden geëvalueerd. Het is namelijk belangrijk dat wij beiden het gevoel hebben op de juiste weg te zijn.

De gesprekken zullen in de beginfase wekelijks plaatsvinden, hierna volgt een periode van tweewekelijks. In de laatste fase is het gebruikelijk dat cliënten nog een aantal keren maandelijks terugkeren om de voortgang te bespreken en het resultaat samen te bewaken.
Voor de jeugdtherapie geldt dat het intakegesprek bij kinderen onder twaalf jaar alleen met ouders plaatsvindt. Voor oudere kinderen is het intakegesprek samen met jongere en ouders.
Na vijf sessies met het kind is er een oudergesprek. Hierin worden de bevindingen besproken van de therapeut en eventueel tips aangereikt over hoe om te gaan in de thuissituatie met de problematiek van het kind. De therapeut heeft beroepsgeheim dus contacten met derden zoals scholen, huisartsen etc. vinden alleen plaats met uw toestemming.

Cliënten met psychiatrische klachten zullen in overleg worden doorverwezen.
Supervisie en coaching worden gegeven in trajecten van tien tot vijftien bijeenkomsten. Voor groepen van maximaal drie personen duren de bijeenkomsten twee uur. Voor individuele trajecten anderhalf uur per bijeenkomst.

Vraag uw werkgever of opleider naar betalingsregelingen.
Begeleide intervisie wordt gegeven in groepen van maximaal zes personen.
Gemiddeld zes bijeenkomsten van twee uur.
Vraag uw werkgever of opleider naar betalingsregelingen.
Voor alle werk-opleidingsgerelateerde trajecten kunt u een offerte aanvragen.

Mijn werkwijze is voornamelijk gedragstherapeutisch en oplossingsgericht.