Marjo Vellekoop

Als hulpverlener, therapeut en opleider ben ik al lang bekend in het Westland. In de jaren zeventig ben ik afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige en heb een aantal jaren voor de Parnassia/Bavo groep gewerkt als psychiatrisch/geriatrisch verpleegkundige.

Na een aantal jaren de prioriteit bij mijn toen jonge gezin te hebben gelegd, heb ik de HBO opleiding voor Maatschappelijk Werk gevolgd en ben in 1998 na diplomering mijn eigen praktijk gestart. Tevens was ik in die periode werkzaam als coördinator bij de vrijwillige terminale thuiszorg Westland. In die functie kreeg ik regelmatig vragen over hulpverlening aan kinderen vooral vanuit mijn toenmalige specialiteit rouwbegeleiding.

In 2000 ben ik in Amsterdam gestart met de vierjarige Post-HBO studie voor kind- en jeugd psychotherapie, waarna ik jeugd ben gaan begeleiden bij veranderingsprocessen in de breedste zin van het woord.

Na het volgen van de tweejarige postacademische opleiding tot supervisor/coach ben ik mij ook gaan richten op begeleiding en training van collega’s en personen in de mensgerichte beroepen. Via supervisietrajecten en begeleide intervisiegroepen train ik professionals.

Voor verdere verbreding van mijn kennis volg ik regelmatig deskundigheidsbevorderingtrajecten. In 2012 heb ik in Utrecht de postacademische aantekening voor Acceptance and Commitement Therapie behaald en december 2013 de graad EMDR practitioner.