BEGELEIDING

De praktijk van Marjo Vellekoop biedt verschillende mogelijkheden, waaronder gesprekstherapie, jeugdcoaching, begeleide intervisie, supervisie en coaching.

GESPREKSTHERAPIE

Een belangrijk uitgangspunt is dat uzelf de regisseur bent van uw leven. Mijn rol is uitsluitend faciliterend en gericht op het stimuleren van verandering. Dit vooral door uw sterke kanten te stimuleren. Ieder mens beschikt over mogelijkheden om, met behulp van anderen zelf gepaste oplossingen te vinden.

JEUGDCOACHING

Veel meer dan volwassenen zijn jongeren flexibel en hebben ze hun groei en ontwikkeling mee. Heel wat problemen zoals bedplassen, tics, rituelen obsessies en depressies verdwijnen vanzelf wanneer de sociale omgeving het probleem weet op te vangen. En voor wie is het eigenlijk een probleem?

EMDR

Deze interventie wordt gebruikt bij trauma gerelateerde klachten. Angsten , fobieën en post traumatische stress klachten. EMDR stimuleert het natuurlijke verwerkingssysteem in het brein. Met als functie, het traumatische materiaal toegankelijk te maken.

OUDER BEGELEIDING/TRAINING

Ouderschap en hedendaags opvoeden, is een actueel thema. In de media vallen deskundigen over elkaar heen met uitspraken over modern opvoeden.

BEGELEIDE INTERVISIE

Begeleide intervisie is erop gericht om in een groepsproces door reflectie op werkzaamheden en op processen, te komen tot verhoging van de competentie van deelnemers en/of tot vergroting van het zelfsturende vermogen van een organisatie.

SUPERVISIE & COACHING

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken of daarvoor studeren, hun eigen stijl van werken willen verbeteren en actualiseren.

sebastian-pichler-20071-unsplash

WERKWIJZE

Na uw telefonische aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Ik streef naar een zo kort mogelijke wachttijd, na aanmelding is er momenteel een wachttijd van zes weken. In het intakegesprek kijken we samen naar uw klacht en krijgt u informatie over de praktijk. Informeer zelf bij uw ziektekostenverzekering wat uw polis eventueel vergoed.

MARJO VELLEKOOP

Als hulpverlener, therapeut en opleider ben ik al lang bekend in het Westland. In de jaren zeventig ben ik afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige en heb een aantal jaren voor de Parnassia/Bavo groep gewerkt als psychiatrisch/geriatrisch verpleegkundige.

DSC00947
aaron-burden-272517-unsplash

CONTACT

Na uw telefonische aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Ik streef naar een zo kort mogelijke wachttijd, na aanmelding is er momenteel een wachttijd van zes weken. In het intakegesprek kijken we samen naar uw klacht en krijgt u informatie over de praktijk. Uw ziektekostenverzekering zal waarschijnlijk een (groot) gedeelte van de therapeutische gesprekken vergoeden.
Al naar gelang uw problematiek zal de therapeut na de intakefase van één a twee gesprekken een behandelplan maken en dit samen met u doornemen. Het verdere verloop van de begeleiding zal verschillende malen met u worden geëvalueerd. Het is namelijk belangrijk dat wij beiden het gevoel hebben op de juiste weg te zijn.